» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) » Aktuálne informácie a pokyny pre vedúcich projektov VEGA » Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2016

Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2016

MŠVVaŠ SR zverejnilo rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2016
Projekty žiadateľov z verejných vysokých škôl, ktorým nie je poskytnutá dotácia, VEGA ďalej neeviduje ako riešené projekty, a preto sa s prideleným registračným číslom nemôžu ďalej uvádzať ani riešiť. Pri súkromných vysokých školách sú evidované ako riešené len tie projekty VEGA, ktoré sa nachádzajú v uvedenom rozpise.