Navigácia

Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA v roku 2015

Projekty žiadateľov z verejných vysokých škôl, ktorým nie je poskytnutá dotácia, VEGA ďalej neeviduje ako riešené projekty, a preto sa s prideleným registračným číslom nemôžu ďalej uvádzať ani riešiť. Pri súkromných vysokých školách sú evidované ako riešené len tie projekty VEGA, ktoré sa nachádzajú v uvedenom rozpise.
Skočiť na začiatok stránky