Navigácia

Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2022

MŠVVaŠ SR zverejnilo rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2022.

Projekty žiadateľov z vysokých škôl, ktoré KEGA neeviduje ako riešené projekty (nenachádzajú sa vo zverejnenom rozpise a v systéme e-KEGA sú označené ako nefinancované/neriešené), sa s prideleným registračným číslom nemôžu ďalej uvádzať ani riešiť.

 

 

Skočiť na začiatok stránky