Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2021

MŠVVaŠ SR zverejnilo rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2021.

Projekty žiadateľov z vysokých škôl, ktoré KEGA neeviduje ako riešené projekty (nenachádzajú sa vo zverejnenom rozpise a v systéme e-KEGA sú označené ako nefinancované/neriešené), sa s prideleným registračným číslom nemôžu ďalej uvádzať ani riešiť.

V prípade vedúceho projektu, ktorého predchádzajúci skončený projekt (s predloženou záverečnou správou do 31. 3. 2021) bude v nasledujúcom období hodnotený v kategórii nesplnil ciele, MŠVVaŠ SR v zmysle pravidiel KEGA zastaví poskytovanie dotácie na riešenie jeho nového projektu a vyradí ho z evidencie financovaných/riešených projektov KEGA.

 

 

 

Skočiť na začiatok stránky