Navigácia

Oznam o zverejnení rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA v roku 2015

Projekty žiadateľov z verejných vysokých škôl, ktorým nie je poskytnutá dotácia, KEGA ďalej neeviduje ako riešené projekty, a preto sa s prideleným registračným číslom nemôžu ďalej uvádzať ani riešiť. Pri súkromných vysokých školách sú evidované ako riešené len tie projekty KEGA, ktoré sa nachádzajú v uvedenom rozpise.
Skočiť na začiatok stránky