Navigácia
Skočiť na obsah

Oznam o žiadostiach o poskytnutie stimulov na výskum a vývoj v roku 2013

OZNÁMENIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o predkladaní žiadostí O STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ
 
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6a ods. 2 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona c. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamuje možnosť podávať žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu vo forme stimulov na výskum a vývoj v nasledovných oblastiach:

- Výskum a vývoj v oblasti inovatívnych liekov a liečebných postupov smerujúcich k zvýšeniu kvality života, znižovanie dopadov civilizačných ochorení prepojené na regionálny rast;
- Výskum a vývoj možností integrácie výroby bioetanolu prvej generácie na báze kukurice a druhej generácie na báze celulózy zo slamy, kukuričného kórovia a krátkych vlákien zo spracovania zberového papiera- Bioetanol,
- Vývoj technologického komplexu pre spracovanie komunálneho odpadu pre materiálové a energetické účely;
- Vývoj novej generácie vysoko efektívnych motorov pre vrtuľníky;
- Podpora výskumu a vývoja prostredníctvom stimulov pre výskum a vývoj - Výskum a vývoj Hi-Tech integrovaných strojnotechnologických systémov pre výrobu automobilových plášťov;
- Výskum a vývoj technológií tvorby veľkorozmerových monokryštálov.
 

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky