Oznam o výzve Erasmus+ na predloženie návrhov projektov 2016

     Európska komisia zverejnila 20. 10. 2015 aktuálnu Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2016 EAC/A04/2015 pre nové projekty a mobility v rámci programu Erasmus+.
     Program poskytuje finančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce na všetkých stupňoch vzdelávania a pre aktivity mládeže a športu.
     Táto výzva na predloženie návrhov sa týka nasledovných akcií programu Erasmus+:
  • Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
  • Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
  • Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy politík
  • Jean Monnet
  • Šport (centralizované aktivity)
     O finančné prostriedky z programu Erasmus+ môže požiadať akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt aktívne pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.
     Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít sú uvedené v Príručke k programu Erasmus+ na tejto internetovej adrese.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky