Oznam o schválených zmenách v sústave študijných odborov SR - študijný odbor tanečné umenie

  • Dátum: 24.07.2014
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že na návrh Vysokej školy múzických umení v Bratislave v súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola po vyjadrení Akreditačnej komisie vykonaná zmena v sústave študijných odborov SR, ktorá sa týkala zmeny opisu študijného odboru tanečné umenie.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku