Oznam o schválení dodatku č. 4 k pravidlám VEGA

Rozšírené predsedníctvo VEGA schválilo na svojom zasadnutí 1. decembra 2011 dodatok č. 4 k pravidlám VEGA.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku