Oznam o schválení dodatku č. 1 k štatútu a dodatku č. 6 k pravidlám VEGA

Rozšírené predsedníctvo VEGA na svojom zasadnutí schválilo dodatok č. 6 k pravidlám VEGA. Súčasne bol podpísaný dodatok č. 1 k štatútu VEGA ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedom SAV.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku