Overovanie lieku, či obsahuje nepovolené účinné lieky a publikovanie informácií z hľadiska antidopingovej regulácie

Popis služby: Publikovanie informácií ohľadom trvalo zakázaných látok a liekov v športe. Prostredníctvom tejto stránky si môžu športovci/tréneri, ale aj ktokoľvek iný overiť, či je hľadaná látka alebo liek na zozname zakázaných látok pre aktuálny rok. Taktiež obsahuje aj slovník pojmov z antidopingovej terminológie.

Komu je služba určená: Služba je určená občanom.

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na kontrolu liekov registrovaných v SR podľa aktuálneho zoznamu zakázaných látok. Zároveň obsahuje slovník z antidopingovej terminológie.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa elektronicky ako webová aplikácia.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Služba nevyžaduje autentifikáciu.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatnená.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby: http://zakazanelatky.sk/
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku