Otvorenie gymnastickej haly v Žiline

25.09.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v pondelok 28. septembra 2009 slávnostne otvorí gymnastickú halu pri ZŠ Karpatská v Žiline.
    
Základná škola sa vo zvýšenej miere venuje výučbe cudzích jazykov, informatiky a športovaniu žiakov. Najväčší záujem je o gymnastiku, aerobik a fitnes. Žiaci sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach v súťažiach týchto disciplín. Vďaka úspešnému projektu v rámci výzvy MŠ SR na materiálno-technický rozvoj školských areálov pri škole vznikla nová gymnastická hala.

Miesto a čas: Základná škola, Karpatská 1, Žilina, 10.30 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku