Otvorenie akademického roka na Univerzite Komenského a Slovenskej zdravotníckej univerzite

16.09.2009

     Akademický rok 2009/2010 slávnostne otvorí podpredseda vlády a minister školstva SR vo štvrtok 17. septembra 2009 na dvoch školách v Bratislave.
    
Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave odovzdá minister Ján Mikolaj dekrét potvrdzujúci začlenenie UK medzi univerzitné vysoké školy.
     Úspešný akademický rok zaželá aj zhromaždeniu akademickej obce Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Miesto a čas:
Univerzita Komenského, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, aula, 11.00 hod.
Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, Bratislava, poslucháreň A - 1. posch., 16.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku