Otvorené školy sú prioritou pre väčšinu obyvateľov

Drvivá väčšina obyvateľov si myslí, že školy by mali ostávať otvorené aj pri zhoršení epidemickej situácie. Potvrdil to reprezentatívny telefonický prieskum verejnej mienky realizovaný agentúrou AKO medzi 10. a 17. januárom. Väčšina respondentov je presvedčená, že školy by mali ostávať otvorené aj pri zhoršujúcej sa situácii a ich zatvorenie by malo byť až posledným riešením.

ilustračná foto

Až 82,3 % z opýtaných si myslí, že v prípade zhoršujúcej sa situácie by školy mali ostať otvorené. 13 % si myslí, že školy by sa mali zatvoriť a prejsť na dištančnú výučbu a 4,7 % z opýtaných nevedeli alebo nechceli odpovedať.

Podpora otvorených škôl aj pri zhoršujúcej sa epidemickej situácii je väčšinová vo všetkých vekových kategóriách. Otvorené školy podporuje 82 % obyvateľov vo veku 18 až 33 rokov, 78 % obyvateľov vo veku 34 až 49 rokov, 81 % obyvateľov vo veku 50 až 65 rokov a až 93 % obyvateľov vo veku 66 rokov a vyššie. Iba 3 % respondentov nad 66 rokov si myslí, že školy by sa mali zatvoriť a žiaci by sa mali učiť online.

Otvoreným školám pri zhoršujúcej sa epidemickej situácii vyjadrili väčšinovú podporu respondenti vo všetkých skupinách podľa vzdelania. Ide o 82 % ľudí so základným alebo učňovským vzdelaním, 84 % respondentov s maturitou a 80 % ľudí s vysokoškolským vzdelaním.

Najvyššia podpora otvorených škôl je v Žilinskom kraji, kde až 88 % respondentov súhlasilo s ponechaním otvorených škôl pri horšej epidemickej situácii. Nasleduje Trenčiansky kraj s podporou 85 %, Banskobystrický kraj (83 %), Nitriansky a Bratislavský kraj (82 %), Trnavský a Prešovský kraj (81 %) a Košický kraj (78 %). Zatvorenie škôl má najmenšiu podporu v Trenčianskom, Žilinskom kraji (zhodne 10 %) a v Bratislavskom kraji (11 %).

 „Vo vyspelých krajinách naprieč celou Európou panuje zhoda, že školy musia ostať otvorené. Krajiny počas pandémie pristupujú k iným riešeniam a obmedzeniam, ale zatváranie škôl medzi nimi nie je. Teší ma, že aj naprieč slovenskou spoločnosťou je podpora otvorených škôl väčšinová. Verím, že mnohí z nás vnímajú dôležitosť vzdelania a chápu, že na pandémiu by nemali doplácať deti a žiaci,“ zdôraznil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

Šéf rezortu zároveň dodal, že zatvorenie škôl označuje za neefektívny krok aj WHO. Rovnako sa ukázalo ako neefektívne v boji s pandémiu pri druhej vlne na Slovensku a v zahraničí, ako aj v decembri minulého roka, kedy pri postupnom zatvorení škôl klesali na Slovensku prípady rovnako ako v okolitých štátoch, ktoré nechali školy otvorené.

Reprezentatívny prieskum realizovala telefonicky agentúra AKO medzi 10. januárom 2022 a 17. januárom 2022 na vzorke 1 000 respondentov.

 

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky