Otázky a odpovede z pracovného seminára „Školy a školské zariadenia – normy a procedúry spojené so zriaďovaním a prevádzkou“

Otázky a odpovede

z pracovného seminára „Školy a školské zariadenia – normy a procedúry spojené so zriaďovaním a prevádzkou“, organizovaného Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky konaného 27. augusta 2015 v EkoIuvente, Búdková 2, Bratislava.

Cieľom pracovného seminára bolo prediskutovať a zjednotiť problematiku procedúr a noriem, ktoré súvisia so zriaďovaním a prevádzkou materských škôl a zariadení školského stravovania z pohľadu „školských“ a „zdravotníckych“ právnych predpisov.

Súbor typu pdf Otázky a odpovede z pracovného seminára „Školy a školské zariadenia – normy a procedúry spojené so zriaďovaním a prevádzkou“
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku