Oslavy 145. narodenia Jozefa Gregora Tajovského v školských knižniciach

24.10.2019

     V rámci 15. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice sa v pondelok 28. októbra desiatky školských knižníc zapoja do osláv 145. narodenia Jozefa Gregora Tajovského.
     Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Rovnako jeho snahou je poskytnúť školským knihovníkom, učiteľom, žiakom a ich rodičom a takisto aj iným členom miestnej komunity príležitosť, aby si originálnym a zábavným spôsobom spoločne pripomenuli dielo a osobnosť nášho popredného prozaika, dramatika, básnika, redaktora, učiteľa, úradníka a politika Jozefa Gregora Tajovského. Ďalším jeho zámerom je vytvorenie príležitosti pre každého účastníka osláv, aby mohol prispieť svojou inšpiráciou k slávnostnému priebehu podujatia a zároveň v ňom mohol prejaviť svoj osobný talent.
     „Školské knižnice budú realizovať rozmanité podujatia, ktorých jadro budú prevažne tvoriť prezentácie výberu z Tajovského prózy, divadelné ukážky z jeho najznámejších divadelných hier, ako sú Ženský zákon alebo Statky-zmätky, besedy, prednášky, tvorivé dielne alebo aj čitateľské jarmoky,“ informovala odborná garantka pripravovaných osláv Rozália Cenigová. Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila uvedený celoslovenský projekt pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa každoročne slávi štvrtý októbrový pondelok. Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o uvedenom projekte nájdete na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku