Oslávme spolu 26. septembra Európsky deň jazykov

  • Foto: ŠPÚ
  • Dátum: 25.08.2021

Európsky deň jazykov je deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od roku 2001 oslavuje každý rok 26. septembra.

logo ŠPÚ

Prečo oslavujeme EDJ?

Upriamujeme tým pozornosť verejnosti na význam výučby a učenia sa jazykov, aby sme lepšie porozumeli plurilingvizmu a interkulturalite. Podporujeme bohatú lingvistickú a kultúrnu rozmanitosť Európy. Podporujeme školské a mimoškolské celoživotné jazykové vzdelávanie.

Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, ktorých súčasťou je 225 pôvodných európskych jazykov. Najväčším počtom jazykov sa hovorí v Ázii a v Afrike. Najmenej polovica svetovej populácie je bilingválna alebo plurilingválna, t.j. ľudia rozprávajú alebo aspoň rozumejú rozprávaniu v dvoch alebo viacerých jazykoch. Znalosť dvoch jazykov
uľahčuje učenie sa ďalších jazykov, zlepšuje a zdokonaľuje proces myslenia.

Pre koho je to?

  • Žiaci / Študenti / Učitelia
  • Univerzity / Školy / Kultúrne inštitúcie, Domy kultúry / Jazykové inštitúcie, Asociácie,...
  • V podstate pre KAŽDÉHO, kto chce oslavovať lingvistickú rozmanitosť v Európe.

Informácie o aktuálnych aktivitách, podujatiach a materiáloch k Európskemu dňu jazykov 2021 sú dostupné na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu a tiež v priloženom letáku.


 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku