Originálne a jednoduché tipy na oživenie činnosti školských knižníc

  • Dátum: 04.04.2017
     Pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana sa vo štvrtok 4. mája 2017 uskutoční v Univerzitnej knižnici v Bratislave 11. medzinárodná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl.
     Podujatie je určené najmä zriaďovateľom základných a stredných škôl, zriaďovateľom školských knižníc, školským knihovníkom a ostatným zástupcom odbornej pedagogickej a knihovníckej verejnosti zo Slovenskej republiky a z Českej republiky.
     Cieľom medzinárodnej konferencie je charakterizovať špecifiká a úskalia činnosti školských knižníc, odovzdať si praxou overené dobré skúsenosti pri realizácii rôznych foriem a metód individuálnej a kolektívnej práce s používateľmi školských knižníc, vzájomne sa obohatiť o nové podnetné informácie a prehĺbiť úspešnú spoluprácu medzi slovenskými a českými odborníkmi z pedagogickej a knihovníckej oblasti.
     Medzinárodná konferencia bude prezentovať najmä súčasný stav školských knižníc v základných a stredných školách, najúspešnejšie národné a medzinárodné projekty zamerané na podporu čítania žiakov a takisto aj kreatívne a originálne knižničné podujatia organizované školskými knihovníkmi.
     Súčasťou medzinárodnej konferencie bude aj ocenenie víťazov 12. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc.
     Organizátorom medzinárodnej konferencie je Slovenská pedagogická knižnica, ktorá odborne a metodicky riadi sieť školských knižníc. Bližšie informácie o podujatí nájdete na stránke www.spgk.sk v časti Aktuality. Záujemcovia sa môžu na konferenciu prihlásiť do 24. apríla 2017.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku