Navigácia
Skočiť na obsah

Organizácia školského roka

Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Obdobie školského vyučovania sa začína 2. septembra a končí sa 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka; člení sa na prvý polrok a druhý polrok.

Prvý polrok sa začína 2. septembra a končí sa 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka škola vydá žiakovi výpis hodnotenia vyučovacích predmetov za prvý polrok. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti zákonného zástupcu.

Druhý polrok sa začína 1. februára a končí sa 30. júna; po ňom nasledujúce obdobie školských prázdnin, ktoré sa končí 31. augusta. V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva všetkým žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie vyučovacích predmetov za oba polroky príslušného školského roka.

Skočiť na začiatok stránky