Organizácia školského roka 2010/11

23.06.2010

     Nový školský rok 2010/11 sa začne 1. septembra 2010, jeho slávnostné otvorenie sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2010. Vyučovanie podľa rozvrhu sa začne v piatok 3. septembra 2010 a v prvom polroku posledným vyučovacím dňom bude piatok 28. januára 2011.
     Školské vyučovanie v druhom polroku sa po polročných prázdninách začne v utorok 1. februára 2011 a skončí vo štvrtok 30. júna 2011. Vyplýva to zo schválených Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2010/11.

 Prehľad termínov prázdnin

  Prázdniny

   Posledný deň  
  vyučovania
pred 
začiatkom  
prázdnin

  Termín prázdnin

 Začiatok vyučovania  
   po prázdninách

  jesenné

28. október 2010 (štvrtok)

29. október -2. november 2010 

3. november 2010 (streda) 

  vianočné

22. december 2010 (streda)

23. december 2010 - 7. január 2011

10. január 2011 (pondelok) 

  polročné

28. január 2011 (piatok)

31. január 2011 (pondelok)

1. február 2011 (utorok)

  jarné

 kraje:
 Banskobystrický,   
 Žilinský,
 Trenčiansky

11. február 2011 (piatok)

14. - 18. február 2011

21. február 2011 (pondelok)

 kraje:
 Bratislavský,  
 Nitriansky,
 Trnavský

18. február 2011 (piatok)

21. - 25. február 2011

28. február 2011 (pondelok)

 kraje:
 Košický,
 Prešovský

25. február 2011 (piatok)

28. február - 4. marec 2011

7. marec 2011 (pondelok)

  veľkonočné

20. apríl 2011 (streda)

21. - 26. apríl 2011

27. apríl 2011 (streda)

  letné

30. jún 2011 (štvrtok)

1. júl - 2. september 2011 

5. september 2011 (pondelok)

Bratislava 23. jún 2010

 


 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku