Organizácia distribúcie poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre materské školy, základné školy, špeciálne materské školy a špeciálne základné školy (25. 5. 2020)

V súlade s cieľom otvárať školy a školské zariadenia priorizujeme zabezpečenie ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov pre materské a základné školy vrátane špeciálnych škôl.

Na zabezpečenie plynulého vydávania ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov je potrebná participácia okresných úradov v sídle kraja a ich odborov školstva.

Postup pri vydávaní ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov:

 • Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s okresným úradom v sídle kraja určí miesto, na ktoré budú dopravené a uskladnené ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky pre materské a základné školy (vrátane špeciálnych).
 • Oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom a ich školám) budú na základe celkového počtu zamestnancov škôl vydané:
  • na jedného zamestnanca jedno jednorazové rúško na každý pracovný deň v mesiaci jún (max. 22 ks/zamestnanec),
  • tri textilné (prateľné) rúška na každého zamestnanca.
 • Oprávnený žiadateľ (zriaďovateľ a ich školy) môže individuálne požiadať aj o:
  • ochranné okuliare,
  • ochranný štít,
  • dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu predmetov a priestorov (1 balenie 5 litrov – riediteľné 1:10)

Vzhľadom k obmedzenému množstvu štítov, okuliarov a dezinfekcie je potrebné, aby každý zriaďovateľ v spolupráci so školou starostlivo zvážil potrebu týchto ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov, nakoľko Štátne hmotné rezervy SR nedisponujú aktuálne dostatočnými zásobami. Zároveň v zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva nie je povinnosťou pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu nosiť rúško alebo ochranný štít (alternatíva ochranné okuliare).

 • Okresný úrad v sídle kraja cez príslušný odbor školstva zabezpečí výdaj ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom a ich školám).

Okresný úrad v sídle kraja si prostredníctvom odboru školstva overí počet zamestnancov, pre ktorých oprávnený žiadateľ požiadal o vydanie ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov.

Skočiť na začiatok stránky