Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020 (aktualizované 22. 5. 2020)

Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku