Opravná maturita čaká budúci týždeň viac ako tisíc žiakov

28.08.2019

      Celkovo 1 035 žiakov sa prihlásilo na opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (OT EČ a PFIČ MS). V tomto roku sa uskutoční v dňoch od 3. do 5. septembra 2019 na 45 vybraných stredných školách po celom Slovensku.
     V utorok 3. septembra sú naplánované testy EČ MS a PFIČ MS z predmetov slovenský jazyk a literatúra (301 prihlásených žiakov) a slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VJM – 17 žiakov).
     O deň neskôr, v stredu 4. septembra, budú žiaci písať test EČ alebo PFIČ MS z vybraného cudzieho jazyka. Najviac žiakov čaká anglický jazyk na úrovni B1 – 395. V poradí ďalšími najpočetnejšie zastúpenými sú nemecký jazyk úrovne B1 a anglický jazyk úrovne B2, z ktorých si bude EČ alebo PFIČ MS opravovať zhodne po 67 žiakov. Opravnú maturitu budú žiaci písať aj z ruského jazyka, pričom na všetky tri úrovne náročnosti sa ich prihlásilo spolu 17.
Štvrtok 5. september bude posledným dňom OT EČ a PFIČ MS a celkovo 175 prihlásených žiakov v rámci neho budú písať test EČ MS z matematiky.
     V riadnom termíne neúspešní maturanti mali možnosť prihlásiť sa na opravnú maturitu riaditeľovi svojej školy do 30. júna 2019. Podmienkou bolo, že žiaci nesmú byť neúspešní z viac ako dvoch predmetov v riadnom, resp. v náhradnom termíne maturít a musia úspešne ukončiť posledný ročník štúdia.
     V prípade, že neuspejú ani v septembrovom termíne, alebo sa na septembrový termín neprihlásili, budú mať možnosť vykonať opravný termín EČ alebo PFIČ MS počas riadneho termínu EČ a PFIČ MS v roku 2020. Na tento termín sa môžu prihlásiť do 30. septembra 2019.
     Opravný termín EČ a PFIČ MS organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v spolupráci s odbormi školstva okresných úradov v sídle krajov. Viac informácií nájdete na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku