Operačný program Ľudské zdroje: Rezort školstva bude prostredníctvom informačnej kampane prezentovať dosiahnuté výsledky a prínosy v oblasti vzdelávania

  • Foto: TASR
  • Dátum: 23.08.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude prostredníctvom mediálnej kampane prezentovať dosiahnuté výsledky a ďalšie prínosy širokej verejnosti.

ilustračná foto

Za účelom efektívneho šírenia informácií a zabezpečenia čo najväčšieho dosahu sa kampaň bude realizovať v rozmedzí 8 týždňov prostredníctvom krátkych spotov v celoslovenských televíziách, rádiách a online priestore.

Kampaň sa realizuje z prostriedkov operačného programu Ľudské zdroje určených na publicitu operačného programu a informovanie širokej verejnosti o podpore z fondov EÚ a zvyšovanie povedomia o prospešnosti fondov EÚ.

Rezort školstva bude v mediálnej kampani poukazovať na pozitívne výsledky a aktivity v oblasti inkluzívneho vzdelávania, zvyšovania gramotností a zručností žiakov, profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov a taktiež podpory digitalizácie škôl dosahované priebežne od roku 2017.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku