Opatrenie ÚVZ SR týkajúce sa prevádzky zariadení školského stravovania

03.04.2020
     Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie týkajúce sa zariadení školského stravovania v súčasnej mimoriadnej situácii s účinnosťou od 3. apríla 2020, ktorým za určených podmienok povoľuje ich prevádzku za účelom prípravy a výdaja stravy pre seniorov a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku