Opatrenia VEGA

Z dôvodu epidemiologickej situácie na Slovensku spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a z toho vyplývajúcich pracovných obmedzení pre zamestnancov vysokých škôl a SAV boli prijaté nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie činnosti VEGA v mimoriadnom (neštandardnom) režime, pričom sa naďalej bude sledovať vývoj situácie. Tieto opatrenia prerokovalo a schválilo predsedníctvo VEGA na svojom on-line rokovaní 31. marca 2020. MŠVVaŠ SR je pri riešení danej situácie v úzkej komunikácii so správcami agendy VEGA za SAV.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky