Opäť sú tu štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby

02.10.2019

     Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, absolventi umeleckých vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu opäť uchádzať o štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) na rôzne typy krátkodobých a dlhodobých pobytov v Nemecku.
     DAAD občanom Slovenskej republiky ponúka štipendiá na študijné, výskumné a umelecké pobyty a vysokoškolákom aj štipendiá na letné jazykové kurzy nemeckého jazyka. Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl, výskumné štipendiá doktorandom, postdoktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, bývalým štipendistom DAAD a záujemcom o doktorandské štúdium pod dvojitým vedením, respektíve v rámci spoločných doktorandských programov (cotutelle). Absolventi umeleckých vysokých škôl sa môžu uchádzať o študijné štipendiá v rôznych oblastiach.
     V prípade schválenia žiadosti štipendista získava štipendium na pokrytie životných nákladov (výška štipendiá závisí od typu pobytu, pre študentov je od 750 do 1 200 eur na mesiac, pre umelcov 850 eur na mesiac a pre vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov od 2 000 do 2 150 eur na mesiac). Žiadosti o umelecké štipendiá sa podávajú do 15.októbra (hudobníci), 31. októbra (umelci: herectvo) a 30. novembra (umelci: výtvarné umenie, dizajn/vizuálna komunikácia a film), na letný jazykový kurz do 1. decembra a na ostatné štipendiá DAAD do 15. novembra.

Podrobné informácie o podmienkach udelenia štipendia, ako aj o spôsobe podania žiadosti sú zverejnené na portáli SAIA, ktorá administruje výber uchádzačov - www.granty.saia.sk.

Bližšie informácie o štipendiách DAAD poskytne:

Mgr. Kristína Sallerová, administrátorka štipendií a grantov

e-mail: kristina.sallerova@saia.sk, tel.: 02/59 30 47 00 alebo 02/59 30 47 11

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku