Opäť sa možno uchádzať o štipendiá Národného štipendijného programu SR

Študenti, doktorandi a postdoktorandi s trvalým pobytom na Slovensku môžu počas letného semestra akademického roka 2022/2023 absolvovať študijný, výskumný alebo umelecký pobyt v ktorejkoľvek krajine sveta - vďaka štipendiám Národného štipendijného programu SR (NŠP). Do 31. októbra 2022 do 16:00 h môžu podať on-line žiadosť o štipendium na www.stipendia.sk, pričom v súvislosti s plánovaným pobytom v zahraničí sa môžu uchádzať aj o cestovný grant.

logo SAIA

Štipendiá NŠP sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium) a počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej, resp. výskumnej organizácii. Podrobné informácie o programe sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, administrátorom programu je SAIA, n. o.

NŠP je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

Od roku 2006 bolo v rámci programu schválených 1 922 štipendistov zo Slovenska na študijné a výskumné pobyty v rôznych krajinách sveta a vďaka tomuto programu realizovalo svoje študijné pobyty a výskum aj 2 696 štipendistov zo zahraničia.

Vznik NŠP schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. Program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. SAIA na základe zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj s Úradom vlády SR a s ďalšími organizáciami administruje viacero štipendijných a grantových programov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a vedy pre záujemcov zo Slovenska i zo zahraničia, zároveň poskytuje informácie o štúdiu v zahraničí pre záujemcov zo Slovenska, ako aj informácie pre záujemcov zo zahraničia o štúdium na Slovensku.

Bližšie informácie o štipendiách NŠP poskytnú:

pre uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku:

  • Mgr. Kristína Sallerová, e-mail: nsp-sk@saia.sk, tel.: 02/5930 4700 alebo 02/5930 4738

pre zahraničných uchádzačov

  • Ondrej Aradský, e-mail: nsp-foreign@saia.sk, tel.: 02/5930 4700 alebo 02/5930 4733

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky