Opäť sa možno uchádzať o štipendiá na štúdium a výskum v Rakúsku

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci verejných, štátnych a súkromných vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied sa opäť môžu uchádzať o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko (ARS) na študijné a výskumné pobyty v Rakúsku. Do 15. októbra 2022 sa oprávnení záujemcovia môžu predkladať žiadosti o štipendiá Akcie pre diplomantov (1 150 eur/mesiac), štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov (1 150 eur/mesiac) a výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov (1 400 eur/mesiac).

logo SAIA

ARS podporuje aj spoločné projekty slovenských vysokých škôl s rakúskymi univerzitami a odbornými vysokými školami, ako aj akadémií vied oboch krajín. Do 15. októbra 2022 môžu žiadať o cielenú projektovú podporu na posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Momentálne môžu byť podporené projekty z nasledujúcich oblastí: organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov („Sommerkollegs“), organizácia rakúsko-slovenských školení, doktoráty pod dvojitým vedením, ako aj o podporu tzv. iniciatívnych projektov, keď si partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom tieto musia byť v súlade s cieľmi Akcie.

Podrobnosti o programe Akcia Rakúsko – Slovensko môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk, pričom záujemcovia môžu využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina).

Bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinári, ktorý sa uskutoční v utorok
20. septembra 2022 o 14:00 hod. Linka na pripojenie sa je: https://bit.ly/3TJl51H.

Bližšie informácie o štipendiách a projektoch ARS poskytne:

  • Mgr. Kristína Sallerová, administrátorka štipendií a grantov

e-mail: kristina.sallerova@saia.sk, tel.: 02/5930 4700 alebo 02/5930 4711


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky