OP Výskum a vývoj predstaví národná konferencia

28.01.2008

     Národná konferencia, ktorá sa uskutoční 31. januára 2008, predstaví odbornej verejnosti operačný program Výskum a vývoj. Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja budú jej účastníci hovoriť o možnostiach, ktoré ponúka nové programové obdobie 2007-2013 pri využívaní prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre oblasť vedy, výskumu, vývoja a infraštruktúry vysokých škôl. Zároveň budú predstavené orgány zodpovedné za implementáciu OP Výskum a vývoj.
     Konferenciu organizuje Ministerstvo školstva SR ako riadiaci orgán pre OP Výskum a vývoj a je financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ.

Miesto a čas: 31. januára 2008, historická budova NR SR, Župné námestie, Bratislava, 14.00 hod.
O 13,45 hod. sa uskutoční krátky brífing ministra školstva. Svoju účasť na brífingu potvrďte najneskôr do utorka 29. 1. 2008 do 12,00 hod. na andrea.stoklasova@minedu.sk, príp. 02/59374 440, 360.

Bratislava 28. januára 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku