Online vzdelávanie pre pedagógov v oblasti rómskeho jazyka a kultúry

  • Foto: ŠPÚ
  • Dátum: 16.02.2021

Štátny pedagogický ústav realizuje projekt Online vzdelávanie v oblasti rómskeho jazyka a kultúry. Jeho cieľom je zvýšiť kľúčové profesijné kompetencie zamestnancov materských a základných škôl v oblastiach aplikovania interkultúrneho prístupu a inovatívnych vyučovacích metód. Zámerom je aj zachovanie, ochrana a rozvoj rómskej identity prostredníctvom rómskych kultúrnych hodnôt.

logo ŠPÚ

V čase pandémie sa ukázala potreba zabezpečovať online vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov MŠ a ZŠ v oblastiach rómskeho jazyka a rómskej kultúry, pretože prístup k učebným zdrojom a edukácii v týchto oblastiach absentuje. Vzdelávanie v tejto oblasti zvyšuje motiváciu pedagógov aplikovať v praxi interkultúrne témy, ktoré vo veľkej miere zmierňujú napätia medzi Rómami a majoritou, zabraňuje prejavom intolerancie k rómskym deťom v škole i mimo školy.

Pre záujemcov sú pripravené 3 webináre:

18. 02. 2021
W1: Motivácia k učeniu sa aj prostredníctvom rómskeho jazyka

23. 02. 2021
W2: Zoznámme sa s históriou a kultúrou Rómov

25. 02. 2021
W3: Príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania žiakov z rómskych komunít

Čas trvania webinárov je od 14:00 do 16:00.
Bližšie informácie a link na prihlásenie nájdete na: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/online-vzdelavanie-pedagogov-romskom-jazyku-romskej-kulture.html

Projekt je financovaný Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.
kultminor
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku