Online konferencia „Duševná imunita učiteľov"

  • Foto: MPC
  • Dátum: 23.11.2021

Metodicko-pedagogické centrum, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s občianskym združením IPčko pripravili pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, odborníkov z praxe a záujemcov odbornú konferenciu „Duševná imunita učiteľov“ online formou.

logo MPC

Jednotlivé príspevky odborníkov z oblasti školstva, psychológie a školskej psychológie sú zamerané na duševné zdravie učiteľov, na dopady pandémie, lockdownu a dištančného vzdelávania, na duševnú imunitu učiteľov aj na riziká stresu a tlaku na výkon učiteľov. Video príspevky sú zverejnené na webovej stránke, link: https://www.dusevnaimunitaucitelov.sk/, a sú vám dispozícii.

Súčasťou programu konferencie boli dňa 22. 11. 2021 aj dve streamované live moderované diskusie, ktorých záznamy sú zverejnené na linku: Konferencia - Duševná imunita učiteľov (dusevnaimunitaucitelov.sk).

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku