Olympiády pod lupou

V prvej polovici decembra organizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sériu webinárov Olympiády pod lupou so zameraním na jazykové olympiády.

logo IUVENTA

Olympiády pod lupou sa konali v online priestore, ale ani to neodradilo učiteľov a organizátorov zúčastniť sa a dozvedieť sa bližšie informácie o olympiádach cez sériu webinárov. Lektormi počas všetkých troch popoludní s olympiádami, boli zástupcovia odboru predmetových olympiád a postupových súťaží IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ako aj doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et. PhD. predsedníčka Slovenskej komisie Olympiády v anglickom jazyku, PhDr. Ekaterina Borisova, PhD. predsedníčka pre Bratislavský kraj Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v ruskom jazyku, PaedDr. Peter Gschweng predseda Celoštátnej komisie Olympiády v španielskom jazyku, doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie Olympiády vo francúzskom jazyku, PhDr. Helena Hanuljaková predsedníčka Celoštátnej odbornej komisie Olympiády v nemeckom jazyku a Mgr. Alžbeta Palacková predsedníčka Slovenskej komisie Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Celkový počet všetkých prihlásených účastníkov bol 708 ľudí. Najväčší záujem bol o Olympiádu v anglickom jazyku kde bolo prihlásených 417 účastníkov. Anglická olympiáda aj týmto počtom záujemcov upevnila svoje postavenie najrozšírenejšej jazykovej olympiády. Najväčšie zastúpenie naprieč všetkými jazykovými olympiádami mali učitelia zo základných škôl.

Lektori IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa venovali najmä systémovej zmene v prihlasovaní žiakov na olympiády a ďalším technickým otázkam, ktoré účastníci mali možnosť klásť počas celého webinára. Jazykoví lektori sa zamerali najmä na problémy a pripomienky ku kategóriám, či už šlo o rozdelenie kategórií, správne zaraďovanie žiakov do kategórií alebo o ich zmenu. Rovnako sa zamerali aj na školské kolá či výhody a nevýhody online uniformného testu. V súčasnej pandemickej situácií boli účastníkom vysvetlené aj postupy ohľadne rozhodovania o forme blížiacich sa vyšších kôl olympiád.

Celkovo boli na webinár od účastníkov pozitívne spätné väzby, aj s tipmi na ďalšie zlepšenie Olympiád pod lupou. Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže chce aj naďalej pokračovať v tomto projekte a prinášať učiteľom a organizátorom informácie a zlepšenia ohľadom predmetových olympiád.

Všetky časti webinárov boli zaznamenávané a je možné si ich pozrieť na stránke: https://www.iuventa.sk/olympiady-1/vzdelavacie-aktivity/.   

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky