Olympiádny maratón krajských kôl

  • Foto: IUVENTA
  • Dátum: 02.03.2021

Takmer v priebehu jedného februárového týždňa sa uskutočnil online maratón krajských kôl olympiád. Technická olympiáda, Olympiáda v španielskom, nemeckom, anglickom a slovenskom jazyku a literatúre sa konala aj prostredníctvom platformy EduPage.

logo IUVENTA

Maratón odštartovala Technická olympiáda, ktorá sa konala 4. 2. 2021. Online testu sa zúčastnilo spolu 167 žiakov, pričom v kategórii A súťažilo 114 žiakov a v kategórii B 53 žiakov. Úspešných riešiteľov bolo až 156 žiakov. Ich úlohou napríklad bolo predstaviť si ako by vyrobili dekoratívny stromček či poličku na kľúče z dreva a aké postupy a materiály by zvolili pri práci. A vedeli ste, že medzi najvýznamnejšie vynálezy Jozefa Murgaša patrí navijak? Žiaci 8. a 9. ročníka áno! Šestnásti víťazi krajských kôl kategórie A si zmerajú svoje sily začiatkom mája na celoštátnom kole Technickej olympiády.

Následne bola 8. 2. 2021 odovzdaná štafeta Olympiáde v španielskom jazyku. V štyroch kategóriách sa olympiády spolu zúčastnilo 139 žiakov. V 30. ročníku olympiády súťažilo najviac žiakov v kategórii B, kde mali žiaci možnosť počúvať text o jednej z najznámejších španielskych spisovateliek súčasnosti- Elvira Lindo, ktorá získala v roku 1998 národnú cenu za literatúru pre deti a mládež. Po písomnej časti sa presunula olympiáda do Zoomu, kde sa konala pre žiakov ústna časť. Celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku sa bude konať začiatkom marca.

Hneď na ďalší deň, 9. 2. 2021, pokračovala Olympiáda v nemeckom jazyku, ktorá sa konala už 31-krát. Písomnej časti sa v piatich kategóriách zúčastnilo 472 žiakov. Povedali by ste, že nemecký producent Haribo každý deň na celom svete vyrobí 160 miliónov gumových medveďov? Aj takáto téma bola súčasťou počúvania s porozumením, ktoré dostatočne preverilo znalosti súťažiacich, ktorí museli preukázať svoju slovnú zásobu a schopnosť vnímať obsah nahrávky a zodpovedať následné otázky. Po písomnej časti prví piati súťažiaci vo svojej kategórii pokračovali ústnou časťou, kde medzi sebou súťažili o postup do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční koncom marca 2021.

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku bolo 10. 2. 2021. Spolu 550 žiakov v ôsmych kategóriách sa prebojovalo zo školského cez okresné kolo, aby riešili písomnú časť olympiády v krajskom kole. V rámci nahrávok sa milovníci angličtiny dozvedeli nové veci o starodávnej pamiatke Soundhenge z južného Anglicka, o známej vedkyni Marie Curie Sklodowskej, zaujímavosti z oblasti módy, či prvoaprílových žartíkov. Šiesti najlepší v každej kategórii získali možnosť zúčastniť sa ústnej časti. Celoštátne kolo sa uskutoční 24. a 25. marca 2021.

Zvukové nahrávky na počúvanie s porozumením pre jazykové olympiády narozprávali rodení hovoriaci v daných jazykoch, čím online test získal na autenticite a pomohol preveriť nielen vedomosti, ale aj praktické jazykové zručnosti.

Februárový maratón krajských kôl ukončila Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, ktorá sa uskutočnila 12. 2. 2021. V troch kategóriách A, B a C spolu súťažilo 302 žiakov. Okrem testovej časti žiaci riešili aj transformáciu textu, v rámci čoho mali za úlohu pretransformovať obsah básne Strom od Miroslava Válka do podoby úvahy o stave prírody v 21. storočí. Ak sa súťažiaci umiestnili vo svojej kategórii medzi prvými piatimi po písomnej časti, absolvovali ústnu časť, kde ich čakal rečnícky prejav. Víťazi krajského kola sa stretnú na celoštátnom kole, ktoré bude 19. a 20. apríla 2020.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku