OLAF zverejnil výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2012

10.06.2013
Dňa 23. mája 2013 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (skratka "OLAF") 13. výročnú správu o operatívnej činnosti, v ktorej prezentuje činnosť OLAF-u za rok 2012.

Bližšie informácie možno nájsť na webovom sídle centrálneho kontaktného útvaru pre OLAF.
Výročná správa bola zverejnená aj na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku