Október 2015

Na webovom sídle ministerstva boli zverejnené aktuálne príspevky na osobné náklady asistentov učiteľa pre jednotlivé školy na rok 2015.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku