Navigácia

Okrúhly stôl k Správe o stave školstva

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu s Úradom vlády Slovenskej republiky dnes zorganizovali okrúhly stôl k Správe o stave školstva.
     Od dnešného podujatia, ale aj od iných takto zameraných akcií očakávame vecnú diskusiu k Správe o stave školstva, nakoľko tento dokument nielenže reaguje na 20-ročný stav v školstve, ale zároveň navrhuje opatrenia na jeho modernizáciu. Na podujatí sa zúčastnilo približne 50 hostí. Išlo o zástupcov ZMOS-u, Únie miest, INEKO, Inštitútu zamestnanosti, K-8, SK-8, Klubu 500, školských odborárov, vysokoškolskej a študentskej reprezentácie a zástupcov rôznych zväzov, ktoré pôsobia v rámci nášho hospodárstva.
     Podľa ministra Dušana Čaploviča „dnešné stretnutie nie je len dôkazom toho, že sa nebránime vecnej diskusii, ale doslova ju podporujeme, lebo je nesmierne potrebná. Aj preto nebolo toto stretnutie posledným. Výsledkom dnešnej všeobecnej zhody je ďalšie podobné stretnutie, ktorému budú predchádzať rokovania v pracovných skupinách a tiež na úrovni Rady pre systémové zmeny v školstve a na úrovni školskej štvorpartity."
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojom webe zverejnilo celú Správu o stave školstva a na pripomienky zriadilo špeciálnu e-mailovú adresu: sprava2013@minedu.sk

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky