OECD organizuje náborovú kampaň pre mladých spolupracovníkov

  • Foto: OECD
  • Dátum: 18.12.2020

Cyklus programu aktuálne pokrýva osem rámcových pozícií, ktoré vytvárajú približne dvadsať pracovných miest.

logo OECD

Pravidelná náborová kampaň OECD s názvom Young Associates Programme (program pre mladých spolupracovníkov) je orientovaná na zamestnávanie mladých talentovaných ľudí v štruktúrach OECD. Súčasný cyklus programu pokrýva osem rámcových pozícií vytvárajúcich približne dvadsať pracovných miest v rokoch 2021 až 2023. Tieto pracovné pozície sa vypisujú spravidla na dobu dvoch rokov. Záujemcovia, ktorí musia byť novými absolventmi prvostupňového vysokoškolského vzdelania v roku 2020 alebo 2021 a spĺňať ďalšie podmienky, sa môžu o tieto pozície uchádzať v termíne najneskôr do 3. januára 2021.

Oficiálna webstránka programu OECD obsahuje podrobné informácie o vypísaných rámcových pozíciách, podmienkach kladených na uchádzačov, o procese výberu uchádzačov a rôznych náležitostiach práce pre OECD.

Ďalšie podrobnosti o vypísaných pozíciách sú dostupné online na portáli ľudských zdrojov: https://oecd.taleo.net/careersection/ext_4_1/joblist.ftl?lang=en.

Informácie o programe OECD poskytuje aj prostredníctvom e-mailového kontaktu YoungAssociate@oecd.org a záujemcom tiež odporúča sledovať profil OECD na sociálnej sieti LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/organisation-eco-cooperation-development-organisation-cooperation-developpement-eco.

Vypísané pozície sa týkajú nasledovných ôsmich oblastí práce OECD (v zátvorke uvádzame odkaz na informáciu o agentúre resp. direktoriáte zabezpečujúcom predmetnú činnosť):

  • Globálne fórum pre transparentnosť a výmenu informácií pre daňové účely (http://www.oecd.org/ctp/)
  • Ekonomický výhľad OECD (http://www.oecd.org/eco/)
  • Štúdia sociálnych a emocionálnych zručností (http://www.oecd.org/edu/)
  • Podpora strategickej agendy v oblasti priorít výkonu verejnej správy v reakcii na krízu Covid-19 (http://www.oecd.org/gov/)
  • Výhľad pre svetovú energetiku (http://www.iea.org/)
  • Verejné vzťahy a občianska spoločnosť (http://www.oecd.org/about/civil-society/)
  • Indikátory opatrení v oblasti oživenia sektora malého a stredného podnikania v latinskej Amerike (http://www.oecd.org/global-relations/)
  • Observatórium OECD pre oblasť umelej inteligencie (http://www.oecd.org/sti/)
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku