Odovzdali ceny Slovenskej akadémie vied

19.06.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa 18. júna 2008 zúčastnil na slávnostnom oceňovaní vedeckých kolektívov a jednotlivcov. Pri príležitosti 55. výročia vzniku Slovenskej akadémie vied odovzdal jej predseda prof. Štefan Luby ceny za vedecko-výskumnú činnosť, za výsledky v oblasti spolupráce s vysokými školami, cenu pre mladého vedeckého pracovníka a ocenenia za popularizáciu vedy. 
- Cenu SAV za vedecko-výskumnú činnosť
získal kolektív pracovníkov oddelenia konštrukčnej keramiky Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach, kolektív pracovníkov oddelenia taveninových sústav Ústavu anorganickej chémie SAV v Bratislave a prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. z Ústavu experimentálnej psychológie SAV v Bratislave.
- Cena SAV za výsledky v oblasti spolupráce s vysokými školami patrí kolektívu pracovníkov oddelenia humánnej geografie Geografického ústavu SAV v Bratislave a kolektívu pracovníkov Katedry humánnej geografie a demografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.
- Cenu SAV pre mladého vedeckého pracovníka (do 35 rokov) získala Mgr. Dana Macejová, PhD. z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave.
- Ceny SAV 2008 za popularizáciu vedy prebrali: Ing. Štefan Kohút - tvorca Minimúzea výpočtovej techniky vo Výpočtovom stredisku SAV v Bratislave, doc. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc. z Ústavu Molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, PhDr. Ivan Kamenec z Historického ústavu SAV, doc. MVDr. Branislav Peťko, Csc. - riaditeľ Parazitologického ústavu SAV v Košiciach a Katarína Kacerová - redaktorka Slovenského rozhlasu.
Fotogaléria

Bratislava 19. júna 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku