Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku rokuje v Tatrách s pracovníkmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o aktuálnych témach

03.09.2010

     Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (OZ PŠaV) na Slovensku - Združenie stredného školstva organizuje v dňoch 2. - 4. septembra 2010 v Kežmarských Žľaboch tradičné pracovné stretnutie členov Výborov Rád ZO stredného školstva OZ PŠaV zo všetkých krajov Slovenska.
     Na stretnutí sa zúčastňuje približne 60 volených zástupcov - odborárov všetkých profesijných kategórií stredných škôl, školských zariadení a detských domovov, ako aj pracovníci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vedenie ministerstva zastupoval na stretnutí štátny tajomník Jaroslav Ivančo.
     Okrem aktuálnych otázok odborovej práce je obsahom rokovania aj výmena skúseností z práce Výborov Rád ZO stredného školstva a aktuálna školská problematika.

Kežmarské Žľaby 3. september 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku