Odborný seminár v rámci Európskeho dňa jazykov CLIL v praxi

  • Dátum: 14.09.2016

     V piatok 23. septembra 2016 sa v aule Gymnázia Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava bude konať odborný seminár v rámci Európskeho dňa jazykov CLIL v praxi.
     Seminár je určený pre riaditeľov a zástupcov základných škôl, učiteľov cudzích jazykov v základných školách a učiteľov základných škôl, ktorí využívajú alebo plánujú využívať metodický prístup CLIL vo výučbe nejazykových predmetov. Naplánovaný je na čas od 9.00 do 14.00 h.
     Vzdelávanie organizujú Európska komisia - zastúpenie na Slovensku, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátny pedagogický ústav, Katedra anglického jazyka a literatúry, Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Katedra anglického jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a OZ SlovakEdu.
     Viac informácií nájdete na stránke http://www.jolace.com/conferences/conferences-2016/clil-seminar/. Svoje prípadné otázky a prihlášku adresujte na: Ing. Beata Menzlová (ŠPÚ): beata.menzlova@statpedu.sk.

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku