Odborný seminár o medzigeneračných vzťahoch

  • Dátum: 19.07.2017
     Koncom októbra sa na pôde Katedry sociológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre bude konať seminár venovaný téme medzigeneračných vzťahov.
     Odborné podujatie si kladie za úlohu inventarizáciu jestvujúcich teoretických prístupov k problematike a hľadanie východísk pri ich empirickom výskume. Seminár počíta i s prítomnosťou zahraničných účastníkov (ČR, Poľsko a Maďarsko).
     Na jeho organizovaní sa podieľajú Pedagogická fakulta UHK v Hradci Králové, Pedagogická fakulta UPOL v Olomouci, Filozofická fakulta UKF v Nitre a Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV.
     Predpokladaný počet účastníkov je 30. Záujemcovia o účasť (predpokladaný termín konania seminára je v týždni od 23. do 28. 10. 2017) sa môžu obrátiť na uvedené kontaktné miesta.
 
- Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty UHK
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, ČR
sona.prokopcova@uhk.cz
 
- Katedra sociológie Filozofickej fakulty
Univerzita Konštantína Filozofa
B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra, SR
mstrbova@ukf.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku