Odborníci na detskú psychológiu odpovedajú na otázky v podcaste Nahlas o deťoch

  • Foto: VÚDPaP
  • Dátum: 03.11.2020

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ponúka rodičom možnosť riešiť otázky súvisiace s deťmi či ich výchovou a vzdelávaním s odborníkmi. Otázky a odpovede si môžete vypočuť v podcaste Nahlas o deťoch.

Milí rodičia, máte otázku, s ktorou by vám mohli pomôcť odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie? Napíšte ju na e-mailovú adresu nahlasodetoch@vudpap.sk a odpoveď budete počuť v rovnomennom podcaste. Tak, ako poslucháčka Anka, ktorá chcela poradiť s tým, ako vysvetliť dvaapolročnému dieťaťu, že nemá žiarliť na svojho mladšieho súrodenca. 

AKO VYSVETLIŤ DIEŤAŤU, ŽE BUDE MAŤ SÚRODENCA?


Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku