Odborníci budú prezentovať zákon o celoživotnom vzdelávaní

  • Dátum: 09.12.2009

     Celkovo v štyroch mestách počas decembra budú odborníci prezentovať nový zákon o celoživotnom vzdelávaní, ktorý Národná rada SR schválila 1. decembra 2009. Verejné prezentácie, nad ktorými prevzalo záštitu  Ministerstvo školstva SR a Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, sa uskutočnia v Košiciach, Banskej Bystrici, Nitre a Bratislave. 
     Prezentácie zákona sú bezplatné, záujemcovia o účasť sa môžu ohlásiť na mailové adresy: jana.tatarkova@minedu.sklucia.auxtova@minedu.sk.
     Nový zákon je posledným z reformných zákonov a jeho cieľom je podporiť ďalšie vzdelávanie dospelých, zvýšiť jeho kvalitu a rozšíriť možnosti rekvalifikácie predovšetkým strednej a staršej generácie.

Miesto a čas verejných prezentácií:
- Košice , TeleDom - Vzdelávacie centrum, 14. december 2009,
- Banská Bystrica, Aula Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 15. december 2009,
- Nitra, Hotel Autojas, 15. december 2009,
- Bratislava, IUVENTA, Karloveská 64, konferenčná miestnosť č. 39, 21. december 2009.

Bratislava 9. december 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku