Odborné semináre pre školských knihovníkov a riaditeľov základných škôl a stredných škôl

  • Dátum: 21.02.2017
     Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave s cieľom poskytnúť cenné informácie pri výkone odborných knižničných činností, podpore elektronizácie školských knižníc a vzdelávania v informačnej gramotnosti pripravila dva odborné semináre, ktoré sú určené školským knihovníkom a riaditeľom základných škôl a stredných škôl.
     Prvý celoslovenský seminár organizuje Slovenská pedagogická knižnica v spolupráci s Podtatranskou knižnicou v Poprade 16. marca 2017 pre 80 účastníkov. Druhý celoslovenský seminár organizuje Slovenská pedagogická knižnica vo svojich priestoroch 23. marca 2017 pre 60 účastníkov.
     Záujemcovia môžu potvrdiť svoju účasť prostredníctvom elektronických prihlášok, ktoré sú osobitne zverejnené pre každý seminár na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku