Odborne na slovíčko: Školský psychológ a jeho práca v čase koronakrízy

  • Foto: VÚDPaP
  • Dátum: 12.02.2021

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) zverejnil nový podcast pre odborníkov.

logo VÚDPaP
Podľa rozhodnutia ministra školstva Branislava Gröhlinga sa od pondelka vrátili deti do škôl a obnovená bola aj prevádzka školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Časť školských psychológov sa vrátila do škôl, časť z nich stále pracuje dištančne. Ako sa pracuje školským psychológom v čase koronakrízy?

Odborne na slovíčko: Školský psychológ a jeho práca v čase koronakrízy

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku