Odborne na slovíčko: Dištančná forma práce odborných zamestnancov počas pandémie

  • Foto: VÚDPaP
  • Dátum: 03.02.2021

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) zverejnil nový podcast pre odborníkov.

logo VÚDPaP

Na Slovensku stále platia prísne opatrenia, ktoré sa majú dokonca ešte sprísňovať. Situácia je náročná aj pre odborných zamestnancov, ktorí musia tiež pracovať dištančnou formou. Čím sa líši dištančná forma poradenskej práce od prezenčnej? A na čo je potrebné sa v poradenstve v tejto situácii najviac sústrediť? Odpovedá špeciálny pedagóg a psychológ Viktor Križo.

Odborne na slovíčko: Dištančná forma práce odborných zamestnancov počas pandémie

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku