Odbor Národný úrad pre OLAF

Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2017

Dňa 03. septembra 2018 zverejnila Európska komisia 29. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Správa PIF poskytuje hĺbkovú analýzu prístupov, postupov a nástrojov, ktoré používajú členské štáty na boj proti podvodom.

Predovšetkým boli prijaté dve hlavné legislatívne iniciatívy, ktoré zvýšia účinnosť a jednotu v Európskej únii v boji proti cezhraničným podvodom: Smernica na boj proti podvodom prostriedkami trestného práva a nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad verejného prokurátora (EPPO), posilnenou spoluprácou.

Popri týchto hlavných iniciatívach sa v roku 2017 prijali ďalšie opatrenia na posilnenie ochrany finančných záujmov EÚ. Členské štáty posilnili svoje národné systémy a postupy so zameraním na prevenciu a detekciu, napríklad prostredníctvom kampaní zameraných na verejnú mienku,  reorganizáciou národných útvarov pre boj proti podvodom, nasadením špecializovaných IT nástrojov, školeniami a cez spoločné operácie.
Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u v časti „Kto sme – Správy“:https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en
 

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 10/2018: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/03-09-2018/commission-adopts-annual-report-protection-eus-financial-interests_en

Tlačová správa zo dňa 10.06.2021

OLAF v roku 2020: bránime podvodom – chránime Európanov


Anketa odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF 
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) zverejňuje v rámci zisťovania stavu informovanosti verejnosti o problematike boja proti podvodom a o potrebe chrániť finančné záujmy Európskej únie na Slovensku „minianketu“ zameranú na uvedenú oblasť.

Tlačová správa zo dňa 03.09.2019
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o činnosti za rok 2018

Tlačová správa zo dňa 06.06.2018
Olaf v roku 2017: Rozsiahle vyšetrovania pomohli zastaviť zložité podvody

Tlačová správa zo dňa 02.06.2015:
Veľká výkonnosť vyšetrovaní úradu OLAF v roku 2014 prinesie daňovníkom EÚ hmatateľné výsledky

Tlačová správa zo dňa 21.07.2014:
Výročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013

Tlačová správa zo dňa 30.04.2014:
Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike

Tlačová správa zo dňa 03.05.2013:
Partneri siete AFCOS zverejnili svojich webových stránkach Výročnú správu o svojej činnosti v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2012

Tlačová správa zo dňa 03.07.2012:
OLAF zverejnil Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2011

Tlačová správa zo dňa 09.03.2012
Spoločná colná operácia Koloseum

Tlačová správa zo dňa 28.02.2012
Organizačné zmeny OLAFu od 1. februára 2012

Tlačová správa zo dňa 17.02.2012
Prieskum Eurobarometer: Korupcia na vzostupe?

Tlačová správa zo dňa 02.02.2012
Organizačné zmeny OLAFu od 1. februára 2012

Tlačová správa zo dňa 25.01.2012
Komplexná reforma pravidiel na ochranu údajov v Európskej únii

Tlačová správa zo dňa 08.12.2011
2. medzinárodná konferencia o ochrane Eura proti falšovaniu

Tlačová správa zo dňa 08.12.2011
11. školiaci seminár siete komunikátorov OAFCN v Berlíne v dňoch 30. novembra - 2. decembra 2011

Tlačová správa zo dňa 18.11.2011:
V dňoch 16. - 18. novembra prebieha 9. konferencia OLAFu pre európskych prokurátorov zaoberajúcich sa podvodmi

Tlačová správa zo dňa 09.11.2011:
Svetová banka a OLAF pokročili v spoločnom úsilí bojovať proti podvodom a korupcii pri rozvojovej pomoci

Tlačová správa zo dňa 19.10.2011:
Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF dnes zverejnil Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2010

Tlačová správa zo dňa 30.09.2011:
Komisia zverejnila novú Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2010

Tlačová správa zo dňa 20.07.2011:
EUROJUST a OLAF posilňujú svoju spoluprácu v boji proti finančnej kriminalite

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku