Od septembra budú podporné pozície na školách pokračovať

Rezort školstva pripravuje nový národný projekt na financovanie podporných profesií v školstve, ktorý bude financovaný z nového Programu Slovensko, teda zo zdrojov Európskej únie. Projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký

Loga_EU+POO+minedu_a

Cieľom nového projektu je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty
zo zdrojov EÚ. Preberajú sa pozície z národných projektov realizovaných v rámci rezortu školstva (projekty POP a POP II), z národného projektu, ktorý v materských školách realizoval Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (PRIM II), a projekty pomocných vychovávateľov
v materských školách a pedagogických asistentov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pokračovať bude na školách aj pozícia školského digitálneho koordinátora.

Komisia so zástupcami EÚ pre Politický cieľ 4 pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko, ktorá bude zámer národného projektu schvaľovať, zasadne 10. mája 2023. Až potom môže byť riadne vyhlásená výzva pre školy. 

V projekte sú vyčlenené finančné prostriedky na udržanie súčasných pozícií a zároveň navýšenie pozícií v školských podporných tímoch a asistentov približne až o 1 000 pozícií, taktiež udržanie súčasných pozícií školského digitálneho koordinátora a postupné rozšírenie tejto pozície na ďalších školách.

Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. V rámci štátneho rozpočtu sa plánuje navyšovanie pozícií od 1. 9. 2024 (najmä asistentské pozície) a od 1. 9. 2026 (najmä školské podporné tímy).

Predlžovanie zmlúv s jednotlivými školami nastane v priebehu projektu na základe toho, ako bude v danom roku nastavené aktuálne financovanie zo štátneho rozpočtu.

Financovanie týchto pozícií zo štátneho rozpočtu bude súčasťou zavádzania nového systému nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní. Rezort školstva s týmto zámerom pripravil novelu školského zákona, ktorú schválila vláda SR a aktuálne bola predložená na rokovanie NR SR do 2. čítania.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky