Od júla sa mení názov Ministerstva školstva SR

30.06.2010

     Od štvrtka 1. júla 2010 sa mení názov Ministerstva školstva Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. K zmene dochádza na základe zákona č. 37/2010 z 20. januára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Kompetencie ministerstva zostávajú zachované.

Bratislava 30. jún 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku